Infographics laten zien hoe iets werkt, wat nodig is voor een bepaald resultaat, enz.
Infographic Quickfit i.o.v. Stichting SamenEnergie Neutraal
Cultuurnota Westerveld 2018, i.o.v. Gemeente Westerveld